Kim są native speakerzy i czym różnią się od typowych tłumaczy?

Profesjonalny przekład tekstu z języka polskiego na obcy oraz z obcego na polski, wymaga perfekcyjnej znajomości tych obu języków. W biurach tłumaczeń zatrudniane są osoby, które zajmują się tłumaczeniem tekstów zwykłych i specjalistycznych. Natomiast tłumaczenie ustne i nauczanie obcego języka wymaga nieco szerszych kompetencji. Zajmują się tym native speakerzy. Na czym polega ta specjalizacja?

Kim jest native speaker?

Najczęściej zwrotem tym określa się osobę, która w obcym kraju naucza swojego ojczystego języka. Ale równie dobrze sprawdzają się native speakerzy, przygotowani do tego zawodu poprzez szereg kursów rozszerzających ich sprawność językową i pedagogiczną.  Zazwyczaj posiadają wieloletnie doświadczenie w kontakcie z żywym językiem obcym, co pozwoliło im poznać wszystkie niuanse wymowy i swobodnie stosować odmienne niż w polskim zwroty frazeologiczne. Nie jest dla nich problemem tłumaczenie symultaniczne, prowadzenie konwersacji z uczniami na wysokim poziomie zaawansowania, a nawet zrobienie korekty przekładu sporządzonego przez innego tłumacza.

Tłumaczenia literackie i specjalistyczne

Jest pewna różnica w rodzaju zadań, których podejmują się tłumacze tekstów literackich lub technicznych a czynnościami native speakerów. Wyjaśnia to między innymi artykuł na witrynie https://radmal.pl/native-speaker-a-zwykly-tlumacz/. Przekład literatury pięknej nie zawsze musi być literalny. Ma to być dzieło o walorach artystycznych zbliżonych do oryginału, więc tłumacz musi mieć również uzdolnienia pisarskie. Natomiast do tłumaczenia tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin, potrzebna jest dokładna znajomość terminologii branżowej.

Dodaj komentarz

dziewięć − osiem =