Prawa i obowiązki spadkobiercy

Spadkobierca to podmiot, a dokładniej osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz co istotne dziecko poczęte – na który przechodzą prawa i obowiązki zmarłego. W sytuacji, gdy bliska osoba umiera,…