Jak dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku?

Podział majątku wspólnego jest istotną kwestią podczas rozwodu. Można go dokonać na kilka sposobów. Warto w takiej sytuacji skonsultować się z prawnikiem, który wskaże kroki postępowania i najlepszą opcję dla małżonków. Ofertę kancelarii prawniczej znajdziemy chociażby za pośrednictwem witryny internetowej https://kancelaria-ppz.pl/.

Kwestie rozwodowe

Podział majątku może odbywać się poprzez notariusza lub przed sądem. Pierwsza opcja jest dla byłych małżonków, którzy dążą do polubownego rozwiązania sprawy – to również szybsze rozwiązanie. Jeśli w majątku znajduje się nieruchomość, należy liczyć się z wyższymi kosztami. Opłata wskazana przez notariusza zależy od ogólnej wartości majątku. Natomiast sądowy podział majątku wspólnego zajmuje więcej czasu. Wybierany jest również w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią się samodzielnie porozumieć. Sądowe rozwiązanie sporu jest wtedy najlepszym rozwiązaniem, choć można także rozważyć mediacje. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że złożenie wniosku w sądzie, w sprawie podziału majątku nie wyklucza zawarcia ugody przed sądem. Ma to miejsce wtedy, gdy byli małżonkowie w trakcie toczącej się sprawy dojdą jednak do porozumienia i ustalą zasady podziału majątku.

Dodaj komentarz

12 + 5 =