Laboratorium i potrzebne do niego wyposażenie

Laboratorium to miejsce, w którym przeprowadzane są badania naukowe i eksperymenty. Zazwyczaj jest ono podzielone na kilka pomieszczeń lub obszarów, z których każdy pełni inne funkcje, zgodnie z wymaganiami tego konkretnego laboratorium. Laboratorium naukowe jest zaprojektowane tak, aby pomóc naukowcom w przeprowadzaniu eksperymentów i testowaniu ich hipotez, podczas gdy laboratorium inżynieryjne jest zaprojektowane tak, aby umożliwić inżynierom przeprowadzanie różnych testów na maszynach i innych obiektach. W takich laboratoriach do przeprowadzania tych testów używa się różnych instrumentów i urządzeń, które można nabyć ze specjalnych punktów na rynku, jak choćby https://shop.eproscience.com/.

Sprzęt laboratoryjny

Poniżej przedstawiono niektóre z popularnych instrumentów używanych w laboratoriach:

Waga

Waga służy do ważenia substancji chemicznych i innych. Składa się z dwóch ramion połączonych ramieniem dźwigni, które porusza się w górę lub w dół w zależności od tego, czy ciężar jest dodawany lub usuwany z jednej strony ramienia. Waga może być skalibrowana według różnych jednostek (gramy, miligramy, itp.) i może być również używana do pomiaru temperatury i ciśnienia.

Termometr

Termometr mierzy temperaturę poprzez zmianę jego długości lub kształtu w zależności od zmian temperatury. Istnieje wiele rodzajów termometrów w zależności od sposobu ich działania, np. termometry rtęciowe w szkle, termometry alkoholowe w szkle itp. 

Anemometr 

Anemometr to urządzenie służące do pomiaru prędkości wiatru. Wykorzystuje on wentylator do pomiaru siły powietrza poruszającego się obok niego.

Dodaj komentarz

6 + 17 =