Na czym polega audyt dostępności stron internetowych?

Współcześnie bardzo wiele organizacji działających w sektorze publicznym decyduje się na profesjonalny audyt dostępności stron internetowych. Ma on na celu odkryć mocne i słabe aspekty witryny, a następnie wskazać metody skutkujące zwiększeniem jej zasięgu w docieraniu do odbiorców. Chodzi tutaj przede wszystkim o osoby niepełnosprawne – np. niedowidzące. Etapy omawianego procesu zostaną zaprezentowane w dalszej części artykułu. 

Raport końcowy to oczywiście najważniejszy element 

Audyt dostępności stron internetowych rozpoczyna się zawsze od dokładnego przejrzenia całej witryny przez wykwalifikowanego eksperta. Później wykonuje on testy automatyczne w zakresie poprawności kodowania oraz zgodności z niezbędnymi wymogami, testy dotyczące obsługi na urządzeniach mobilnych, a także testy technologii wspomagającej. Kolejny etap polega na zweryfikowaniu jakości strony poprzez oddanie jej do użytku osobie niepełnosprawnej. Po przeprowadzeniu powyższych czynności specjalista zbiera wszystkie rezultaty testów, a na koniec opracowuje rzetelny raport. Musi on zawierać zarówno ogólną ocenę dostępności, jak i wykaz podstawowych problemów do rozwiązania, sugestie wdrożenia określonych zmian naprawczych i szczegółowe dane na temat zgodności z poszczególnymi punktami kontrolnymi.

Dodaj komentarz

cztery × 2 =