Ogłoszenie bankructwa – jak sobie z tym poradzić pod względem formalnym?

Ogłoszenie bankructwa, nazywanego inaczej upadłością konsumencką, jest sposobem oddłużenia osoby, która ma problem ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Do jej ogłoszenia konieczne jest postępowanie sądowe. Upadłość konsumencką mogą ogłosić wyłącznie osoby indywidualne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Aby można było ogłosić bankructwo trzeba udowodnić swoją niewypłacalność, czyli brak możliwości spłaty zobowiązań finansowych przez kolejne 3 miesiące.

W jakich sytuacjach warto ogłosić upadłość konsumencką?

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, które może polegać na zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, które pokrywa się np. z majątku osoby zadłużonej lub umorzeniu części, a niekiedy całości zobowiązań. Wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości może wnieść sam zadłużony lub jego wierzyciel. Konieczne jest przedstawienie przed sądem dowodów na to, że otrzymywane miesięczne wynagrodzenie za pracę jest zbyt niskie, aby spłacić długi. Podczas rozprawy sąd zdecyduje czy zobowiązania oraz jaka ich część może zostać umorzona. W sytuacji, gdy orzeknie on o ogłoszeniu bankructwa jedynie na część długu, resztę będzie trzeba spłacić według ustalonego przez sąd harmonogramu spłaty.

W niektórych przypadkach sąd może nakazać sprzedaż części majątku, a pieniądze z transakcji przeznaczyć na spłatę. Wiele osób nie wie, jak rozpocząć proces upadłości konsumenckiej oraz jak sformułować wniosek. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy firmy świadczącej tego rodzaju usługi. Można znaleźć ją na stronie https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/lodz/.

Dodaj komentarz

2 + dwanaście =