Szkolenie BHP – dlaczego jest ważne w każdej pracy?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma wobec nich wiele obowiązków. Musi zadbać o odpowiednie wyposażenie miejsca pracy, rozliczać podatki, prowadzić szkolenia. Bardzo ważne jest też zadbanie o bezpieczeństwo pracowników m.in. przez prowadzenie szkoleń BHP.

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

Pracownik w każdej firmie powinien być dobrze przygotowany do wykonywania pracy. Musi umieć obsługiwać powierzone mu urządzenia i narzędzia, posiadać wiedzę dotyczącą swoich obowiązków. Bardzo ważne jest także, aby przeszedł odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa. Z tego powodu niezwykle ważne jest to, by przeprowadzać w firmie kursy BHP. Kurs taki można także odbyć online na stronie https://www.comesbhp.pl/e-learning/. Zgodnie z prawem, każdy nowy pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym, musi przejść takie szkolenie i musi być ono odnowione przed upływem trzech lat. Dla kadry kierowniczej i pracowników administracji okresy te są dłuższe. Podczas kursu zatrudnieni poznają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w miejscu pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej. Pracownicy uczą się jak postępować w razie nagłego wypadku oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy.

Dodaj komentarz

pięć × trzy =