W jakim celu przeprowadza się audyt w przedsiębiorstwie?

Audyt to systematyczne i niezależne badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Celem badania jest wydanie opinii o rzetelności sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, która może być wykorzystana przez inwestorów i inne osoby, które mają wpływ na podejmowanie ważnych decyzji.

Główne cele przeprowadzenia audytu

Celem audytu, o którym więcej przeczytasz na stronie https://akdudziak.pl/audyt-finansowy/, jest ustalenie, czy przedstawione sprawozdania finansowe rzetelnie przedstawiają sytuację finansową firmy zgodnie z wszystkimi zasadami. Audyt nie decyduje o tym, czy przedsiębiorstwo powinno kontynuować działalność, chociaż pewne przekręty mogą zostać ujawnione w trakcie tego procesu.

Kto wykonuje audyt?

Audyt jest wykonywany przez firmy księgowe lub audytorów wewnętrznych, którzy badają księgi i rejestry firmy, aby zapewnić, że są one prowadzone rzetelnie i wszystkie zawarte w nich dane się zgadzają.

Audyt może być dobrowolny lub obowiązkowy w zależności od rodzaju badanej firmy. Spółki publiczne mają obowiązek poddawania swoich sprawozdań finansowych corocznemu audytowi przez niezależną firmę księgową pod nadzorem organów regulacyjnych. Jednak prywatne firmy również mogą zdecydować się na dobrowolne badanie swoich sprawozdań finansowych.

Dodaj komentarz

19 + dziewiętnaście =