Na czym polegają badania radiograficzne?

W wielu wypadkach konieczne jest przeprowadzenie badań testowych aparatury lub konstrukcji, bez jednoczesnego naruszania ich struktury. Badania takie, nazywane badaniami nieniszczącymi, mogą być przeprowadzone w różnoraki sposób. Jednym z nich jest prześwietlenie znanymi również z innych zastosowań  promieniami rentgenowskimi.

Prześwietlenie promieniami rentgenowskimi – podstawowe informacje

Badania radiograficzne tego typu może być przykładowo wykorzystane dla umiejscowienia potencjalnych wad wewnątrz odlewu lub spoiny. Do jego wykonania używa się specjalistycznego aparatu oraz kliszy (ta ostatnia bywa też w ostatnich latach zastępowana specjalną płytą cyfrową). Różnice w absorpcji promieniowania, wysyłanego z aparatury, powodują powstanie obrazu na błonie. Po przeprowadzeniu obróbki obrazu uzyskuje się radiogram, pokazujący strukturę znajdującą się wewnątrz badanego przedmiotu. Dzięki temu możliwe jest wychwycenie ewentualnych wad i niedokładności oraz wprowadzenie ewentualnych działań korygujących. Metoda ta nie powoduje przy tym zniszczenia lub uszkodzenia badanego przedmiotu. W związku z tym jest stosunkowo mało kosztowna i możliwa do przeprowadzenia w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Dodaj komentarz

2 − jeden =