Jak często serwisować wózek widłowy?

Wózki widłowe to pojazdy powszechnie wykorzystywane podczas załadunku i rozładunku towarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne jest regularne serwisowanie posiadanego sprzętu. Wykonywanie odpowiednich czynności znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowania sprzętu.

Przeglądy codzienne

Zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów. Są to czynności wykonywane codziennie, serwis konserwacyjny oraz okresowy. Za przegląd codzienny odpowiedzialny jest operator wózka widłowego. Zakres wykonywanych czynności powinien obejmować kontrolę sprawności układu hamulcowego i kierowniczego, a także kontrolę sprawności wideł oraz sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych. Operator, jako osoba korzystająca z wózka bardzo często potrafi wykryć nawet niewielkie usterki i uszkodzenia. Ich wczesne wykrycie i usunięcie pozwala uniknąć większych i bardziej kosztownych napraw. Codzienne przeglądy wózka widłowego mają charakter obowiązkowy i są odnotowywane w księdze rewizyjnej wózka.

Przeglądy konserwacyjne i okresowe

Przeglądy konserwacyjne mogą wykonywać wyłącznie konserwatorzy wózków widłowych posiadający stosowne uprawnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami częstotliwość wykonywania prac serwisowych uzależniona jest od rodzaju posiadanego sprzętu. Wózki widłowe z pełnym dozorem technicznym serwisuje się co 30 dni, a urządzenia o dozorze ograniczonym co 60 dni. Podstawowym zadaniem prac serwisowych jest wykrycie i usunięcie usterek oraz awarii. Informacje o przeprowadzonych naprawach umieszcza się w dzienniku konserwacji wózka widłowego.

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z zewnętrznych firm wykonujących przeglądy konserwacyjne. Szczegółowe informacje o tego rodzaju usługach znaleźć można na stronie https://jung-serwis.com. Przeglądy okresowe wózków widłowych przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego. Zadaniem inspektorów jest dokonanie oceny technicznej sprzętu. Kontroler podczas serwisu sprawdza także zawartość i aktualność informacji znajdujących się w dzienniku konserwacji wózka.

Dodaj komentarz

jeden × 5 =