Rola prawnika przy przygotowaniu i podpisywaniu umów

Coraz więcej ważnych spraw związanych często z koniecznością wydania znacznych sum pieniężnych wymaga starannego przygotowania, a także zachowania przewidzianych prawem form i terminów. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy oddać sprawę w ręce fachowca dysponującego odpowiednią wiedzą specjalistyczną.

Pomoc prawnika – gwarancją sukcesu

Zawarcie umowy to nie tylko chwila złożenia pod nią podpisu, ale cały proces poprzedzający przygotowanie takiego dokumentu. Musimy mieć świadomość, że niezależnie od tego, jaką umowę podpisujemy, będziemy ponosić jej skutki. Warto więc skorzystać z pomocy kogoś kto uchroni nas przed ewentualnymi kłopotami. Kupując dom, działkę czy inną nieruchomość, zawsze skorzystajmy z pomocy prawnika. Sprawdza on dokumenty dotyczące kupowanej nieruchomości oraz jej stan prawny (bada czy hipoteka nie jest obciążona, albo czy do naszego wymarzonego domu nie mają praw osoby trzecie). Nie bez powodu przeniesienie własności nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Sprzedaż i kupno domu bez udziału notariusza jest niemożliwa i z mocy prawa nieważna.

Obecność prawnika jest niezwykle istotna również przy zawieraniu umów handlowych i w poprzedzających je negocjacjach. Dobry prawnik może ustrzec przedsiębiorcę przed ewentualnymi stratami i przyczynić się do sukcesu firmy. Szczególnie jest to ważne w sytuacjach, gdy kontrahent przedstawia umowę, na której mamy złożyć swój podpis. Prawnik przeanalizuje wszystkie punkty takiego dokumentu, sprawdzając czy nie znalazły się w nim zapisy niekorzystne dla podpisującego. 

Jeżeli więc planujemy kupić lub sprzedać coś wartościowego, albo podjąć pracę na podstawie kontraktu, czy też zawrzeć umowę najmu, darowizny lub dożywocia powinniśmy skonsultować te kwestie ze specjalistą, jakim jest adwokat Pułtusk to jedno z miast, w którym można znaleźć wiele dobrych kancelarii, które nam w tym pomogą.

Dodaj komentarz

siedem + pięć =