Co to jest certyfikat ISO 27001 i do czego służy?

Certyfikat ISO 27001 to potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO 27001:2013, która określa zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest on gwarancją dla klientów, że organizacja zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i dostępności do informacji. Jest to ważne w przypadku organizacji prowadzących działalność w sektorach: finansowych, ubezpieczeniowych, bankowości, telekomunikacji oraz energetyki. 

Informacje ogólne

Certyfikat ISO 27001 to standard globalny, który określa standardy bezpieczeństwa danych. Stanowi on podstawę przyznawania certyfikatów organizacjom, które chcą się rozszerzyć na rynki zagraniczne lub udowodnić swoje bezpieczeństwo w oczach zewnętrznych partnerów biznesowych. Sama norma certyfikacji iso 27001 to opracowana przez Międzynarodową Organizację Standardów (ISO) dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ISO 27001 została stworzona w celu zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz chronienie ich przed nieuprawnionym dostępem. 

Dzięki certyfikatowi ISO 27001 można pewność, że nasza firma posiada odpowiednie procedury służące ochronie informacji. Jest on stosowany w branżach, które zbierają poufne dane osobowe oraz innych informacji, które mogą być szkodliwe dla ich obecnych i potencjalnych klientów. Umożliwia on firmom realizację swoich strategii biznesowych w sytuacji, gdy wymagana jest ich dobra reputacja i bezpieczeństwo danych. Wymagania spełnienia normy ISO 27001:

– zorganizowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

– odpowiednie działania w celu ochrony bezpieczeństwa informacji;

– mechanizm monitorowania i testowania skuteczności działań dotyczących bezpieczeństwa informacji;

– dokumentacja procesów, które umożliwiają jej przekazywanie – pomaga w zapewnieniu jakości procesów i ich skuteczności.

Dodaj komentarz

dwadzieścia + 17 =