Jak wygląda praca w pomieszczeniach czystych?

Niektóre rodzaje działalności produkcyjnej i badawczej wymagają specjalnych warunków. Wytwarzanie procesorów, produkcja chemiczna czy badania laboratoryjne polegające na eksperymentalnej hodowli nowych wirusów, muszą odbywać się w ramach całkowitej izolacji od środowiska zewnętrznego. Warunki takie zapewniają pomieszczenia zwane w języku angielskim clean room. Izolacja w tym wypadku obejmuje filtrowanie powietrza oraz wszelkie inne zabiegi uniemożliwiające dostanie się do środka niepożądanych pyłów i drobnoustrojów.    

Człowiek jako główne źródło zanieczyszczenia

Praca w pomieszczeniach czystych nie odbiega zbytnio od każdego innego rodzaju pracy. Różni się natomiast procedurami bezpieczeństwa, które obejmują pracowników. Muszą posiadać oni jednorazowe lub dezynfekowane po każdym użyciu kombinezony. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie od ludzi pochodzi największa ilość zanieczyszczeń. Mogą być wniesione na ubraniach, butach, a ich wydech i wydzieliny w formie na przykład aerozolu dostającego się do atmosfery w trakcie kichnięcia zaburzają sterylność biologiczną. Wejście na halę produkcyjną lub do laboratorium jest oddzielone dodatkowym pomieszczeniem. Oznacza to, że pracujący na niej robotnicy i inżynierowie muszą przejść przez drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zejście z miejsca wykonywania obowiązków jest znacznie utrudnione, a przerwy ściśle określone. Praca ta ma miejsce w klimatyzowanych i stale wentylowanych pomieszczeniach, na ogół przebiega więc w stosunkowo niskiej temperaturze.  

Dodaj komentarz

cztery × 1 =