Jakie oznaczania muszą znaleźć się w przestrzeni biurowej?

Budynki użyteczności publicznej muszą posiadać odpowiednie oznakowanie, zgodne z przepisami BHP. Są to na przykład ścieżki ewakuacji, wyjścia awaryjne, wskazanie miejsc gdzie znajdują się gaśnice. Regulacje te tyczą się również miejsc pracy, takich jak magazyny, archiwa czy biura. W dzisiejszym poradniku dowiemy się jakiego rodzaju oznaczenia są stosowane. Dowiemy się też jaka powinna być ich charakterystyka.

Rodzaje oznaczeń

Znaki BHP i piktogramy można podzielić podobnie jak oznaczenia drogowe. Istnieją tutaj następujące kategorie: Znaki zakazujące – czerwone (np. palenia, wstępu nieupoważnionym osobom), ostrzegające – żółte (np. przed ruchem wózków widłowych albo przenośnika linowego), znaki nakazu – niebieskie (np. założenia okularów ochronnych bądź kasku) oraz informacyjne – zielone (np. wskazujące kierunek ewakuacji z budynku). W biurze spotkamy się tylko z kilkoma z tych rodzajów oznaczeń. Głównie będą to zakazy wstępu do określonych pomieszczeń bądź informacje o wyjściach awaryjnych czy lokalizacji sprzętu pożarniczego.

Miejsca stosowania

Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego powinno znajdować się przede wszystkim w okolicach głównej lub awaryjnej klatki schodowej. Na korytarzach każdego piętra należy umieścić na ścianach piktogramy ze strzałkami, które będą naprowadzać na ww. klatkę, lub – jeśli jest to parter – na samą lokalizację wyjścia z budynku. Należy również oznaczyć miejsca położenia gaśnic oraz hydrantów przeciwpożarowych. Znaki można zamówić w drukarniach cyfrowych, np. BV FORMAT. Jest to absolutne minimum oznaczeń BHP, jeśli chodzi o przestrzeń biurową.

Dodaj komentarz

dwadzieścia + osiem =