Na czym polega redyskonto weksli?

Jedną z wielu funkcji Narodowego Bank Polskiego jest podtrzymywanie płynności finansowej banków komercyjnych, co ma zapewnić stabilność gospodarki. Bank centralny ma możliwość udzielenia im kredytu. Zgodnie z definicją kredytu refinansowego uwzględnionej w ustawie o Narodowym Banku Polskim udzielany jest bankom komercyjnym w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych.

Jakie są formy refinansowanie banków?

Kredyty refinansowe udzielane przez bank centralny mogą przybierać różne formy. Jedną z nich jest redyskonto weksli, które skupowane są od banków komercyjnych. Podstawą do określenia ceny ich skupu jest stopa redyskontowa, której wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej. Na jej podstawie obliczany jest kredyt przydzielany danemu bankowi komercyjnemu, w zależności od ilości weksli, które wcześniej zostały przez niego zdyskontowane.

Dodaj komentarz

cztery × 2 =